logo glowne

Oferta

Działalność firmy ukierunkowana jest na tworzenie kompleksowych rozwiązań projektowych w ramach infrastruktury drogowej. Dla naszych Klientów opracowujemy projekty z zakresu budowy, przebudowy a także modernizacji sieci dróg, obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. sieciami energetycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi). Wykonujemy opracowania na wszystkich etapach projektowania wraz z nadzorami autorskimi. Naszym Klientom oferujemy również kompleksowe usługi konsultingowe z zakresu doradztwa technicznego.

 

Opracowujemy:

 

Koncepcje programowo – przestrzenne

Studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe

Programy funkcjonalno – użytkowe

Projekty budowlano – wykonawcze

Ekspertyzy techniczne


Wszystkie prace projektowe realizowane są przy użyciu zaawansowanych technik komputerowych (w tym BIM), bazujących na nowoczesnym oprogramowaniu. Działalność biura skierowana jest na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Jesteśmy zorientowani na stawiane cele i dążymy do ich sprawnej realizacji.