logo glowne
2015-09-02 - Węzeł drogowy w Poroninie - Wizualizacja

Prace projektowe nad Węzłem w Poroninie powoli dobiegają końca…

 

Mamy nadzieję, że „nic nie stanie na drodze” i dojdzie w przyszłym roku do realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z podpisanym w tej sprawie porozumieniem.

Życzymy tego nie tylko sobie, jako Projektantowi, ale również wszystkim kierowcom jadącym do Zakopanego.

 

Dzięki wizualizacji komputerowej już dziś możemy zaprezentować efekt końcowy naszej pracy.

 

123

2015-06-26 - Seminarium szkoleniowe w Zakopanem

W dniach 02-03.07.2015r. w Zakopanem odbędzie się seminarium szkoleniowe pt.: „Kontrakty realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Nasze biuro podczas II sesji szkoleniowej podzieli się z uczestnikami zdobytym doświadczeniem ze stosowania metody „zaprojektuj i wybuduj” w projektowaniu.

 

Organizatorami przedmiotowego szkolenia są: Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Małopolski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

2015-05-08 - Węzeł Mirowski

Nasze biuro podpisało kolejną umowę realizowaną w systemie "zaprojektuj - wybuduj" na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski" z firmą Skanska S.A.

 

Zamawiającym dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

2015-04-29 - VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców w Wiśle

W dniach 28-29.05.2015r. w Wiśle odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, na której poruszane będą zagadnienia związane z obiektami inżynierii lądowej, a w szczególności z konstrukcją i wyposażeniem mostów drogowych i kolejowych.

 

Konferencja ta jest od lat najważniejszym wydarzeniem mostowym na Śląsku i dlatego nie zabraknie na niej również nas.

 

Autostrada II Sp. z o.o. jest jednym ze sponsorów, a patronat nad konferencją objęły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Katedra Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski.

2015-03-24 - Węzeł drogowy w Poroninie

Nasze biuro podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów autorskich w ramach „Budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”.