logo glowne
2017-10-02 - Obwodnica Kępna - odcinek II

Wyruszamy w kolejną drogę ... tym razem do Wielkopolski!

Przed nami projekt II etapu obwodnicy Kępna od istniejącego węzła "Kępno-Krążkowy" do istniejącej DK11.

 

Kontrakt: "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II".

 

Główny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

 

Inwestor: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

2017-08-03 - Węzeł Lubelska

Rozpoczęliśmy prace nad dokumentacją projektową w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa węzła ,,Lubelska’’ na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi", realizowaną na podstawie umowy zawartej z Głównym Wykonawcą, tj. PORR S.A. z siedzibą w Warszawie. 

.

Zamawiający to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa.

2017-06-26 - Linia tramwajowa KST etap III

Autostrada II Sp. z o.o., MP-Mosty Sp. z o.o. oraz Arcadis Sp.z o.o. jako Konsorcjum Firm - z naszym biurem na czele, zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. na kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

 

Zamawiającym w/w inwestycji jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

2015-10-27 - Projekt i budowa trasy S5_odcinek Aleksandrowo - Tryszczyn

Z przyjemnością informujemy, iż nasze biuro podpisało kolejną umowę realizowaną w systemie "zaprojektuj-wybuduj" na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy S5 na odcinku Aleksandrowo -Tryszczyn wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.:„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km”.

 

Głównym Wykonawcą Robót jest Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. oraz Spółka Trakcja PRKiI S.A.

Zamawiający to Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

2015-09-22 - Przebudowa DW 491

Kolejne wyzwanie przed nami....

 

W dniu 16.09.2015r. podpisaliśmy umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa śląskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

 

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o długości 27,9 km.

 

 

strona:
1
2
3
 > 
>>